Dagboek van 32e A.A.T.-er Hans van Oirsouw

Voorwoord

Deze maand, 39 jaar geleden zitten wij, in een zeer koude winter, in een erg koud kamp "Kranenburg-Zuid" te Harderwijk. Niet ver van ons zit, in een misschien idealere omstandigheid, de 31e cie. AAT.
Wat beide gemeen hebben is de koude, de exercitie, de lessen in verzorgings- en gezondheidsleer, omgaan met wapens en niet te vergeten het Maleis, motorkennis en rijlessen. En om er dan even uit te breken moet je wel in gelid en in uniform naar de trein voor een tweewekelijks lang weekendverlof.
Naast de boeken over het verblijf van de militairen in de tropen zijn er al veel waardevolle en interessante bijdragen in het LRC blad verschenen.Elk reisverhaal is anders, ondanks de steeds vermelde vaste kenmerken zoals Gibraltar-Suezkanaal-Sabang.
Het is boeiend en roept keer op keer herinneringen op. Om deze reden heb ik mijn-al aardig versleten-dagboek gepakt om wat herinneringen er om heen te bouwen.

 

1946-1947

051146 : Opkomst Harderwijk. Onderdeel 2-2 AAT. Later
              gewijzigd in 32 AAT.
110647:  Met de trein naar Rotterdam-haven. Middernacht
              trossen los. S.S. "Zuiderkruis" vaart naar open zee.
150647:  1e Zondag.  Passeren 's-middags Gibraltar
220647:  2e Zondag.  Bloedheet in de Rode Zee. Tegenligger:
                                de "Indrapoera" van de Rott. Lloyd.
290647:  3e Zondag.  Worden gewekt met het "Wilhelmus".
                                 Gelukstelegram naar Z.K.H.Iedereen
                                 krijgt een koud biertje.                             
060747:  4e Zondag.  Varen in de Riouw-archipel. Om 14.00 uur
                                 duikt Neptunus-God der Zee-op
080747:  Dinsdag.      Op de Reede van Semarang. Niet van
                                 boord. 's-Avonds "Zuiderkruis"-cabaret.
                                 Enthousiast onderdeel: hersengymnastiek
                                 tussen 30 en 32 AAT. Laatstgenoemde 
                                 wint met 1 punt verschil.
090747:  Woensdag.   Debarkering van de 32e cie AAT op volle
                                  zee. Landingsboten brengen ons naar de
                                  haven. De 21e cie AAT brengt ons naar 
                                  een voormalige meisjes-HBS op de
                                  Bodjong. In dit gebouw zit ook tijdelijk
                                  de kok van genoemde AAT. De sgt-maj.
                                  Beets van de administratie van de 21e cie
                                  is ons aanspreekpunt. Onze mensen
                                  worden aan diverse onderdelen uitge-
                                  leend.

20 juli t/m 4 aug. '47 : 1e Politionele Aktie

070847:  32 AAT verhuist naar Salatiga en staat nu op eigen 
              benen. Het A-plt. wordt gedetacheerd bij de Stoot-
              troepen. Het B-plt. gaat naar een school aan de rand
              van de stad. Veel ruimte en een prachtig uitzicht. Er
              moet enorm geruimd en georganiseerd worden.
240947:  Het samengeraapte wagenpark, waaronder een aantal
              Fargo's,wordt omgeruild tegen woestijnratten(wagens)
281047:  Kapitein van Deventer neemt het commando over van 
              de 1e Lt. Teusse en de strenge 1e Lt. Aartsen. De 
              twee laatstgenoemde officieren hadden tijdelijk de
              leiding gehad door plotselinge overplaatsing van maj.
              Maasbommel, kapt. Jongbloed en Lt. Voorwinden.
091147:  Theo van de Ende wil eens wat anders. Hij legt bij
              Ambarawa zijn wagen, de B21, op zijn zijde netjes aan
              de kant van de weg.
191147:  Siem Schothorst doet het handiger.Hij laat zijn wagen,
               de B6, gewoon in Bandung achter

.                               

1948

030148:  Half 4 reveille. ( 32 AAT verhuist naar Oost-Java )
              Aankleden-eten-inpakken-sjouwen. 17 AAT staat klaar
              richting Semarang. 5.00 uur appél en wegwezen. Koude
              tocht. Wij hobbelen uit elkaar. In Semarang kust een
              17 AAT-er zijn voorganger. De eens stabiele levende
              lading ligt platgedrukt tegen de cabine. Gekreun en
              gevloek. Na een kort oponthoud rijdt de wagen, welis-
              waar ingedeukt, en wij met bulten overladen, verder.
              De warmte van Semarang doet weldadig aan. Spoedig
              zal het bloed- bloedheet worden. Het M.S. "Kota Inten"
              begroet ons op de Reede. Aan boord ontmoeten wij de
              uit Holland komende 34e cie A.A.T. met bestemming
              Makasser. Uitwisseling van nieuwtjes en ervaringen
              brengt 34 en 32 AAT snel tot één gemeenschap.
040148:  Majoor de Ruiter, cdt. van de 31e AAT, haalt met zijn
              mannen de 32e cie van de haven van Surabaya op.
              Gebroederlijk gaan wij op weg naar de Kromhout-
              kazerne waar beide compagnieën zelfstandig hun leven
              gaan leiden. Het is een machtig en rijk gezicht het
              wagenpark in 4 rijen in het centrum van de kazerne
              opgelijnd te zien staan. ( 150 wagens ).
010348:  Een periode van detacheringen breekt aan. Zeer be-
              klinken: Lawang, Modjokerto, Madoera en Djember.
              Zeker niet te vergeten is Banjoewangi, waar 22 AAT
              wordt afgelost door het B-plt. van de 32e.
   0748:   31 en 32 één jaar in de tropen. Feest en sportdag. Er
              is van alles te doen. Rennen-springen-trekken-eten.
              Rally's, toneel, film en gecostumeerde voetballerij.
              31 AAT heeft totaal 36 punten verzameld. 32 AAT
              komt slechts tot 34. De echte voetbalwedstrijd levert
              voor de winnaar 3 punten op. Iedereen staat onder
              druk, de spanning stijgt ten top. het wordt een koude
              oorlog. In het opjutten is Nelis van Vliet meesterlijk.
              Kwinkslagen vliegen in het rond. 31 AAT won de wed-
              strijd. De sfeer was geweldig. De weekend-verloven
              naar Trétes komen op gang. Helaas door omstandig-
              heden van korte duur.
260748:  31 AAT wordt opgeheven. Als pelotons C en D worden
              zij ingelijfd bij de 32e. Een kleine groep gaat naar
              37 AAT.
051148:  Lt. Braicks organiseert een feestdag ivm het 2-jarig
              bestaan van de 32e (31 en 32 samen ). Een mooi
              programma-nummer is het terreinvaardigheids-evene-
              ment. Kpl. Klarenbeek zorgde voor sensatie door met
              grote snelheid ongelooflijke bokkesprongen met zijn
              BSA motor te maken. Sld 1e kl. (spandrie)Sonnemans
              D-plt (31 AAT B-plt ) won het met de jeep. Aan twee
              wielen had hij genoeg. Met de vrachtwagens was het 
              een puinhoop. Of zij reden zich vast in het zand, of
              zagen een goot voor een weg aan, óf zij konden de
              Kromhoutkazerne niet meer vinden.
              De aanvulling verzorgde de cabaretgroep "Confetti",
              onder meer bestaande uit: de Slapie's-Heykoop-Toller-
              Vonk-vd Lee, Duyvelshoff, enz. het geheel onder 
              leiding van Lt. Hoogesteger.

19 december t/m/ 31 December 1948: 2e Politionele Aktie.


                  

1949

270149:  Op de terugweg van Madioen naar Soerabaya rijdt de
              jeep van de cdt. van de 32e bij Kertosono op een land-
              mijn. De cdt., Kapt. van Deventer, raakt daarbij
              ernstig gewond aan zijn gezicht. Zijn oppasser komt
              ogenschijnlijk, evenwel geschrokken, er goed van af.
              De motorordonnans, Sgt. Hoeksma, loopt daarbij een
              ernstige beenverwonding op. Op de heenweg was de
              motorordonnans Kpl. Vink al door een ongeval gewond
              geraakt.
190249:  Ophalen aan de haven van Para-Troops(rode baretten)
              van het Korps Speciale Troepen. Bestemming   
              Njandjoek en omgeving. De doortocht door het
              centrum van Soerabaya gaat in parade-tempo met veel
              show. Het jaar 1949 manifesteert zich met veel onrust
              zowel bij Djember als in de driehoek Djombang-Kediri-
              Madioen.
130949:  S.M. de Ridder. Meer staat er niet bij. Ik weet dus niet
              wat de reden is. Dus majoor, bij de eerstvolgende
              reünie graag antwoord. mag onder de borrel.
181149:  Wapenbroeder J. Veldhuis (31 AAT) t.g.v. een ongeval
              omgekomen.
221149:  Bericht op het plts-bureau: Wapenbroeder van 42e
              AAT bij Malang gesneuveld.
171249:  Ook 32e AAT houdt op te bestaan. De OVW-ers gaan
              op thuisreis. De 4 transportpelotons worden gesplitst.
              Oud 31 AAT gaat naar 37 AAT. Oud 32 AAT gaat naar
              42 AAT. Het A-plt. met adj. Coevoets (zie bijgaande
              foto-Astrid) naar Lawang.
Het "B" gaat naar Singosari.
              Cdt. wordt Lt. Colijn van 42 AAT, een sympathieke en
              geziene commandant.

1950 - Begin van het einde

 110350: 42 AAT brengt oud 32 AAT bepakt en gezakt naar
              Soerabaya. het wordt een waardig afscheid van 
              Soerabaya, dmv een gemotoriseerde parade. Lt. Colijn,
              overmand door verdriet, duwt letterlijk vanuit een
              klein open motorbootje de grote K.P.M.-er in een
              stromende moessonregen de haven uit. Het wordt be-
              loond met een groots en spontaan applaus. Ook de
              scheepstoeter van het M.S. Ophir doet een duit in het
              zakje. Kapt. de Boer, cdt. van 42 AAT, begeleidt ons 
              naar Batavia, alwaar hij ons overgeeft aan de repatri-
              ëringscommissie. Wij zijn immers "hoog" kaderloos.
130350:  Tandjong-Priok/Batavia
               KNIL AAT 102 vervoert ons naar kamp "Makkassar".
               Dagelijks druppelen uit alle hoeken en gaten van de
               archipel oud-32 AAT-ers binnen, o.m. Jesterhoudt en
               van Diermen. Zij waren, meen ik, onder gebracht bij
               de Waterverzorgingsdienst.
010450:   Het Amerikaanse Troepentransportschip "General
               Muir" verwelkomt ons hartelijk. Op de kade is het
               ontzettend druk. Muzek, koek en zopie, div. cdtn.,
               bekende en onbekende sobats, eur. burgers en in-
               landers enz. Beide volksliederen worden gespeeld, de 
               trossen gaan los, gejuich en heimwee.
               Wij varen naar de bus in Rotterdam, voor mij richting
               Den Haag.
               Aankomst 24 april 1950.
               Rest mij alle sobats te groeten van alle compagnieën
               die in dit uittreksel van mijn dagboek zijn genoemd.

Hans van Oirsouw
32e cie AAT, B-plt.

Bron: LRC "t Kontakt", 1986
          
            

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Wilco Kostelijk | Antwoord 24.12.2012 22.52

Beste Hans van Oirsouw, Ik ben lang opzoek naar info van mijn vader.
Het defensie dossier is onduidelijk. Ma(Rinus Kostelijk) uit Langedijk OVW er
AAT.

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

15.07 | 22:06

‘Herinneringen van Appy’ is de biografie van Bert van Regteren, waarin hij o.a. vertelt over zijn marinetijd in Indië. Belangstelling? Zie www.boekenluik.nl

...
07.07 | 17:51

Ik was in '48 en '49 o.a. oudste officier op marine zeesleepboten en aan boord was de situatie anders dan hier aangegeven werd. Dr.W.S.Vrijlandt. Ltz 2 OC KMR

...
17.05 | 15:54

ik ben op zoek naar mijn broer thuis komst van indee was matroos op schip naar indeien j ohannes martinus de groot geb 20-6-1926 te ammerzoden
met welk schip

...
04.05 | 22:42

ben op zoek naar gegevens over Ruud Braat.
was destijds luitenant bij dienst welzijnszorg.

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE