Verslag Reunie 31 en 31 A.A.T. april 1987

De reünie van de gezamelijke compagnie's 31/32 is weer achter de rug en mijns inziens vond ik het geheel geslaagd. Voor mij was het de tweede keer dat ik mij op weg begaf, nu naar Garderen in de Gen. Maj. Kootkazerne. Daar werden wij op vertoon van onze deelnamekaart correct doorverwezen, door de dienstdoende wacht aan de poort.
En zoals het al zo vaak is beschreven in ons blad, alles verliep vlot en de koffie met cake stond klaar, zoadat we al spoedig op ons gemak waren. Ja, en zoals het ook hoort: ieder was precies op tijd, wij zelf kwamen om 9.50 uur binnen, liever 10 minuten te vroeg dan 5 minuten te laat.

Alles rolde achter elkaar binnen, net zoals 40 jaar geleden. Het viel mij wel op dat er weinig voetgangers waren. Ja, naar de parkeerplaats ging het wel, maar allemaal hebben wij de kantine gehaald, inclusief deze knakker!
Zoals ik nu terug blik op deze reünie zeg ik nu al: "bij leven en welzijn ben ik de volgende keer weer present". Contacten werden al spoedig gelegd en er kwam al gauw herkenning na het uitwisselen en bekijken van foto's. Ja, de tijd heeft niet stil gestaan, menigeen had grijze haren en rimpels van zorgen en pijn, hetzij van het zwoegen om ons waar te maken en staande te houden in deze maatschappij! Het was verrekt moeilijk na onze Indië-periode van drie jaar.

Zoals ik al het een en ander heb samengevat, alles was beregoed, ook het dansorkest en de Indonesische dansgroep. Alleen moet er de volgende zorg voor worden gedragen, dat het volume iets wordt getemperd. Want menigeen had het daar moeilijk mee, men kon zich niet verstaanbaar maken. Gelukkig hadden we de uitloop naar buiten en het weer werkte mee, zodat velen buiten de conversatie konden voortzetten.
Oo wil ik nog even de Indische dansgroep vermelden met hun prachtige costuums en zoals het een en ander werd gepresenteerd.
Spoedig kwam er een beetje weemoed boven, en als ik het goed gezien heb, dan zaten verschillende rakkers nog te knipogen ook naar de mooie Indische Njonja's. Maar wat wil je als je dat moois allemaal ziet. Dan voelt men zich weer jong en beresterk en denkt men weer aan de Tempoe Doeloe tijd! Ook heb ik gezegd: "als je al dat mooie ziet, dan moet je thuis maar behelpen", maar dat was een dolletje. Maar daar doen we onze vrouwen geen afbreuk mee want inmiddels zijn de meesten van ons al meer dan dertig jaar getrouwd. Want het is zo: "Honger krijgen doe je onderweg, maar eten doe je thuis".
Maar om terug te komen op onze reünie, laten degenen die steeds verstek laten gaan, nu eens de knoop doorhakken en de volgende keer present zijn! U WEET NIET WAT U MIST!!!

Voor de eerste keer was er ook een oude bekende van het A.pel. van 32 A.A.T. aanwezig: Jaap Post uit Urk. Jaap, tot de volgende keer. Ook van de Amsterdammers lieten er velen verstek gaan of ze zijn verhuisd zonder hun nieuwe adres door te geven. Wie ik ook miste, was Rik Bloem, gewoond hebbende in Enschede
. Maar binnenkort zou ik een lijst* krijgen van onze compagniesterkte in Indië. Maar zoals ik al gauw gezien had was mijn adres van 26 jaar geleden deerlijk verminkt. Toen woonde ik nog in de Bataviastraat 72. Op de lijst stond iets van Babarichistraat, nou ja!!
Tot slot wil ik de reünie-commissie van 31-32 A.A.T. hartelijk dank zeggen voor hun grote inzet om deze reünie te laten slagen. Ook de grote-kleine man, de secretaris van het LRC.
Want ik heb mij laten vertellen dat hij de spil is waar het geheel om draait en dat mag ook wel eens gezegd worden, bedankt Herman. Ook dank aan verdere medewerkers o.a. de Hofmeester met medewerkers, Majoor Reijnen b.d., voor het openstellen op zaterdag van het museum. "Terima Kasi Banjak". Magnifico!

Gaarne zou ik eens naar Indonesië willen met een gezelschap van de LRC, maar net als de meesten van ons "Tida ada wang".
Bij leven en welzijn hoop ik de volgende keer een volledige, nog in leven zijnde, compagnie te zien op de eerstkomende reünie. Afgesproken!!
 Allemaal de hartelijke groeten, over en uit!

Barend van den Elskamp

lijst* : zie Appéllijst 31/32 A.A.T. ( nog niet compleet)

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

15.07 | 22:06

‘Herinneringen van Appy’ is de biografie van Bert van Regteren, waarin hij o.a. vertelt over zijn marinetijd in Indië. Belangstelling? Zie www.boekenluik.nl

...
07.07 | 17:51

Ik was in '48 en '49 o.a. oudste officier op marine zeesleepboten en aan boord was de situatie anders dan hier aangegeven werd. Dr.W.S.Vrijlandt. Ltz 2 OC KMR

...
17.05 | 15:54

ik ben op zoek naar mijn broer thuis komst van indee was matroos op schip naar indeien j ohannes martinus de groot geb 20-6-1926 te ammerzoden
met welk schip

...
04.05 | 22:42

ben op zoek naar gegevens over Ruud Braat.
was destijds luitenant bij dienst welzijnszorg.

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE