Wat er zoal te lezen valt.....( wordt momenteel aangepast)

In de loop der jaren bouwde mijn vader een aardige verzameling boeken op over Nederlands-Indie, waarvan ik u de titels en beschrijving, ISBN-nummer ,en zo nodig een afbeelding, niet wil onthouden:

* Het wel en wee der AAT - deel 1, 2 en 3

* Op wacht in de Dessa - A.C. de Gooyer

* Een staat in wording - Cas Oorthuys

* Indie verloren, rampspoed geboren - H.L. Wesseling

* De Politionele Acties

* Het Indie boek: 500 foto's

* De Politionele Acties: de strijd om Indie 1945/1949 - 
  Pierre Heyboer

* Groen is de Oetan - G.M. van RossumTroepentransport naar Nederlandsch-Indie 1946-1950

Ruim 60 jaar geleden werden in de loop van vijf jaren 50.000 Nederlandse soldaten naar Nederlands-Indie gezonden om de orde en het gezag van het gouvernement te herstellen.
Hettransport van de troepen geschiedde met omgebouwde passagiersschepen en vrachtschepen. Velen die toen naar Indie gingen, zullen nu nog allerlei herinneringen hebben bij het horen van de naam van "hun" schip: "Kota Inten", "Waterman", "Zuiderkruis", "Johan de Witt".
H. van Hanswijck de Jonge was als Commanderend Officier Troepen verantwoordelijk voor het transport en de legering van de manschappen aan boord van een troepenschip. In die functie maakte hij op diverse schepen dertien reizen naar Indie mee en vele interinsulaire reizen in de Indische archipel.
In dit boek doet hij verslag van zijn ervaringen tijdens de reizen: het dagelijks leven aan boord, de legering, het dagrooster en de ontspanningsmogelijkheden. Tevens beschrijft hij de persoonlijke contacten die hij had met de militairen, de bemanning van de troepenschepen en de bevolking van de havenplaatsen die hij aandeed.


ISBN: 90-228-1862-4
Je moet nu gaan

H.C.(Henk) Peters schrijft in dit boek over zijn diensttijd in Indië tussen 1946 en 1949
Henk Peters was A.A.T.-er en kwam dus zo ongeveer overal.
In zijn zeer herkenbare verhaal komen allerlei aspecten van deze bewogen jaren aan de orde: politieke ontwikkelingen, herdenkingen, dagorders van de legerleiding, begrafenissen, geestelijke verzorging, berichten van het thuisfront, het doorbrengen van de vrije tijd, de vele,vele liedjes en gedichten, en nog veel meer. En dat alles gelardeerd met zelfgemaakte foto's.
Een waardevol boek voor iedere oud-Indië-ganger, en voor een elk die zich dicht bij het onderwerp betrokken voelt.


ISBN: 90-5194-051-3


De keerzijde van de medaille

De keerzijde van de medaille - een bundel Nederlands-Indonesische verhalen uit de periode 1945-1950. Verhalen van een oorlog. Want in die vijf jaar bevocht Indonesië haar onafhankelijkheid letterlijk te vuur en te zwaard, en bracht Nederland zo'n honderdduizend man troepen op de been om dat te verhinderen.
Twee visies op die wat vergeten oorlog. Want bij de Nederlandse soldaat overheerste vaak de gedachte met een zinloze strijd bezig te zijn, maar voor de Indonesische guerillastrijder leek het vechten tegen de Nederlandse overheersers vaak het enige wat zin aan zijn leven kon geven.
Het zijn daarom verhalen geworden van de medaille en de keerzijde, van trouw en verraad, van heldenmoed en lafheid aan beide kanten. Maar ook verhalen van de schutter, en van de beschotene aan de andere kant van de vuurlinie...
Het is voor het eerst dat deze persoonlijke getuigenissen van deze oorlog - aan elkaar "gespiegeld"- worden gepubliceerd.
Bij de Nederlandse auteurs treffen wij o.a. de namen aan van Bob Vuyk, A.L. Schneiders en Lin Scholten.
Bij de Indonesische auteurs Idrus, Basuki Gunawan en natuurlijk Pramudya Ananta Tur.

ISBN: 90-258-0079-3


Zeg, Hollands soldaat

'Jan, je mag aan niemand iets vertellen van alles wat ik je schrijf. Zou je dit toch doen, dan schrijf ik je niet meer!'
Zo begint de briefwisseling tussen dienstplichtig soldaat W.J. Tomesen en zijn vriend Jan, ergens in Nederland.

De brieven van Tomesen vormen de basis voor dit nieuwe boek van Ant. P. de Graaff. Onopgesmukt, eerlijk en kritisch schreef Tomesen hoe het in Indië was. De dagboekaantekeningen worden afgewisseld door correspondentie van veldprediker ds. Scharten, die zijn jongens tegenover zijn meerderen fel verdedigt.
Het boek bevat een aantal bijzondere foto's , en de tekst van een declamatie van Pierre Huyskens bij het Indië-monument in Roermond.
De titel van het boek is afgeleid van de tekst die een Indonesische vrijheidsstrijder in het dorpje Kerteg op de schutting schreef: "Zeg Hollandsch soldaat, waarvoor ga je eigenlijk dood?"
 Nederlanders schreven er de pijnlijke woorden onder: "Voor de lol".


ISBN: 90-5194-137-4De heren worden bedankt

Uit het Ten geleide van Prof. Dr. J.A.A. van Doorn:

Van de ruim 2500 Nederlandse militairen die in de gehele periode van het Nederlands-Indonesische conflict (1945-1949) omkwamen, vielen er tijdens de beide politionele acties 'slechts' ruim 280. In de 7 maanden ná de tweede actie - januari tot augustus 1949 - lag het verliescijfer aan Nederlandse zijde echter op 166 man per maand.
Het was in deze laatste periode dat De Graaffs 425e bataljon op het toneel verscheen. Het viel midden in de moeilijkste situatie die de Nederlanders in al die jaren onder ogen moesten zien. Het had geen tijd ervaring op te doen maar het werd na een korte aanpassingsperiode meteen in een van de gevaarlijkste gebieden gestationeerd. Het kreeg dan ook in weinige weken harde klappen.

Het is weinigen gegeven onder oorlogsomstandigheden, als directe deelnemers aan psychisch en moreel ontwrichtend geweld, nauwkeurig en systematisch te blijven registreren wat zich voor hun ogen afspeelt. Tot die weinigen behoort de auteur van dit boek, de voormalig sergeant-gewondenverzorger van het 425e Bataljon Infanterie, Ant. P. de Graaff.
Een van de aantrekkelijkheden van zijn boek is het feit dat hij in geen enkel opzicht een blad voor de mond neemt. Hoewel hij de indruk maakt als een goed militair orders op te volgen die hij krijgt, verzuimt hij zelden er bij aan te tekenen wat hij van absurde orders vindt en hoe hij denkt over degenen die hem er mee lastig vallen. En wat nog belangrijker is: hij laat zien dat het voor iemand met de nodige volwassenheid mogelijk is ook in een klimaat waar verantwoordelijkheid niet altijd hoog staat aangeschreven integer te blijven handelen.


ISBN: 90-6135-410-2
Met de T.N.I. op stap - de laatste patrouille van het vergeten leger

Met de T.N.I. op stap gaat over de Nederlandse militairen die deelnamen aan de acties in Indoenesië na de Tweede Wereldoorlog. In dit nieuwe boek gaat het nu echter niet alleen over de Nederlandse militairen, maar er is ook een rol weggelegd voor de tegenstanders van toen.

Het boek bevat een indrukwekkend verslag van de geweldige ontvangst die een groep Nederlandse Oud-Indiëgangers in Indonesië te beurt viel. Samen met de vroegere vijand werd het strijdperk van toen weer opgezocht.
Voorts een aantal unieke documenten gepubliceerd waarin de T.N.I.-ers van toen hun eigen verhaal vertellen.

Anton P. de Graaff schreef eerder De heren worden bedankt, De weg terug en Brieven uit het veld, die ook verkrijgbaar zijn in gebonden uitvoering als trilogie.

ISBN: 90-5194-065-3
De weg terug - het vergeten leger toen en nu

De belangstelling voor de Nederlandse militairen die tussen 1946 en 1950 als dienstplichtigen naar Indonesië werden gestuurd, is de laatste tijd in een stroomversnelling geraakt. Dat is zeker ook te denken aan Ant. P. de Graaff, wiens in 1986 verschenen boek De heren worden bedankt precies op het juiste moment verscheen. Het is geleidelijk aan het "lijfboek" geworden van de vele tienduizenden die in Indië, omdat het precies verwoordt wat zij er meemaakten.

In De weg terug schrijft De Graaff over een reis die hij met een aantal oude maten maakte naar het strijdtoneel van toen. Opnieuw werd patrouille gelopen over de dodenweg van Wonosobo naar Sapuran.
De ervaringen van toen en nu staan in dit boek naast elkaar,ook in de vele foto's.
Zo vormt dit boek een nieuw wapen in de strijd om de erkenning.

ISBN: 90-5194-003-3
Brieven uit het veld - het vergeten leger thuis

Opnieuw heeft Ant. P. de Graaff de pen ter hand genomen in de strijd om erkenning voor de Oud-Militairen Indiëgangers.

In Brieven uit het veld worden dagboekaantekeningen, geput uit het authentieke Indië-dagboek van de auteur, afgewisseld met brieven van oud-militairen en nabestaanden van gesneuvelden. In die brieven krijgt de lezer een beeld van de problemen die men na terugkeer in Nederland ondervond, en vaak nog ondervndt.

De dagboekaantekeningen beschrijven deze keer vooral het dagelijkse leven van de jongens, en ze sluiten daarmee aan op De heren worden bedankt, waarin meer de gevechtsacties centraal stonden.

',,We vochten alleen voor onszelf en voor onze kameraden, niet voor de regering, niet voor de zaak. Die oorlog was helemaal zinloos, hartstikke fout."
Dat had nat zo goed opgemerkt kunnen worden door een terugkerende Franse militair uit Algerijë, óf een Amerikaan uit Vietnam, óf een Rus uit Afghanistan'. ( Wim Heij)

Aan het boek zijn de aanbevelingen toegevoegd uit de nota Dienstvervulling onder buitengewone en zeer moeilijke omstandigheden, het Eindadvies van de Vertrouwensman Oud-militairen Indiëgangers drs. D.F. van der Mei.

Chr. H. de Vries schreef een ten geleide.

ISBN: 9051940300
Tussen sawahs en bergen - het leven van de soldaat in de Tijgerbrigade

Dit boek is een uniek exemplaar, terecht een collectors-item binnen de Vaderlandse geschiedenis. Ik neem aan door mijn vader zelf aangekocht in Nederlands-Indië, gezien uiterlijk en de staat waar het in verkeert.
Dit boek is gemaakt na de eerste lichting "Tijgerbrigade", 1946-1948
1e druk, N.V. "De Locomotief"- Semarang, 1948

                                                             Astrid van den Elskamp
Het leven van de soldaat van de Tijgerbrigade speelt zich af tussen de sawahs en de bergen van Midden-Java. Het is een rijk en een vol leven. De natuur is van een overweldigende schoonheid. De inheemse bevolking houdt altijd weer de aandacht gevangen door haar kleurrijke kleedij, door de wijze waarop zij haar leven leidt. De taak van de soldaat in dit boeiende en verrukkelijke land is tweeledig.
Hij is ver van huis om recht en veiligheid te schenken, om een goede verstandhouding tussen Nederlander en Indonesiër tot stand te brengen.
Het eerste veronderstelt moed en vastberadenheid, overwinning van angst.
Het tweede een warm hart voor de bevolking, een grote mate van tucht en zelfbeheersing.
Zo is het leven van de soldaat in grote gevariëerde spanningen rijk en vol.
Dit boek wil op eenvoudige wijze vertellen in proza en gedicht, in tekening, caricatuur en photo van dit spanningsvolle leven.
Het handelt over de strijd en haar wreedheid, ook over de arbeid van hospitaalsoldaten, doktoren en verpleegsters.
Het deelt iets mede van de hartelijke omgang, die is ontstaan tussen leger en inheemse bevolking.
Het zegt iets over de aard van het geestelijke leven.
Het handelt over de houding tot huis, over het heimwee naar het vaderland.

Het bevat een historisch overzicht over de arbeid van de Tijgerbrigade, zó, dat ook een buitenstaander en burger daar iets aan heeft.
Het omvat de humor van Jan Tippel, bekend ver buiten de brigade; ook humor van anderen.
Het verhaalt van beginnende opbouw, samen met de burgerij ter hand genomen.
Het laat zien, dat de wil tot schoonheid opbloeit, daar waar inspanning, strijd, hulpvaardigheid, het leven omwoelen.
Dit boek is voortgekomen uit de brigade zelve. Het is geschreven, getekend, gephotographeerd door manschappen en officieren.
Het geeft een bescheiden beeld van de krachten, die in haar leven; van het feit, dat de wil tot het schone en hogere een plaats bekleedt in het soldatenleven.
Allen, die aan het ontstaan van dit boek hun inspiratie, medewerking en bijdragen hebben gegeven, zeggen wij onze hartelijke dank.
In het bijzonder de Uitgevers en de Burgers van Semarang, die hebben willen zorgen, dat dit boek binnen het bereik van de soldatenbeurs valt.

                                                            Namens de Redactie:

                                                            A.M. Brouwer
I Divie '7 December' 1946-1986

Op 1 september 1946 werd I Divie '7 december' opgericht.. Zij bestond, met uitzondering van het uit beroepspersoneel en oorlogsvrijwilligers samengestelde kader, geheel uit dienstplichtigen, de eersten die na afloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland onder de wapenen waren gekomen.
Dit boek, dat in verband met dit jubileum is geschreven, is meer dan een gedenkboek geworden waarin feitelijke informatie het soms moet afleggen tegen fraseologie. In een elftal hoofdstukken wordt de geschiedenis van de Divisie behandeld.
 Luitenant-Kolonel drs. H.L. Zwitzer beschrijft het ontstaan van de divisie, het waarom van de naam '7 December' en de verscheping naar het voormalige Nederlands-Indië waar, zowel aan de conferentietafel als te velde, het conflict met de Republiek Indonesië werd uitgevochten. In de vijf volgende hoofdstukken van de hand van kolonel b.d. J.J. Nortier worden de veelbewogen Indië-jaren uit het bestaan van de divisie beschreven, waarbij de politiek niet geheel wordt veronachtzaamd. Dr. C.M. Schulten houdt zich bezig met de geschiedenis van de divisie vanaf het moment dat deze in de loop van 1949 in Nederland was terug gekeerd tot aan de jaren '80. Luitenant-kolonel b.d. B. Frieseman heeft de historie te boek gesteld van Oud-en Nieuw Vrijland, de gebouwen waar sinds 1957 de staf van de divisie is ondergebracht.
Tenslotte behandelt Luitenant-kolonel b.d. A.M. Letschert het ontstaan en functioneren van de 'Stichting band oud-strijders 7-Decemberdivisie en leden I Divisie 7 December'.
Deze stichting heeft er zorg voor gedragen dat de tradities van de divisie en de hechte band tussen de divisie-leden tot op de dag van vandaag in stand worden gehouden.

ISBN: 90.6707.119.6


Front Indië: Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog

Hugo Wilmar werd vanaf 1946 ingezet als frontfotograaf bij acties van de mariniersbrigade op Nederlands-Indië. Zijn foto's leverden schokkende beelden op van de heftige strijd die reeds woedde vóór het begin van de Politionele Acties. De militaire censuur hield deze opnamen angstvallig tegen.

'Front Indië' toont de - onlangs herontdekte - foto's van gevechtssituaties, gevallen mariniers en de gevangenneming van Indonesische opstandelingen. Naast deze gecensureerde opnamen staan in deze uitgave ook foto's die wél in geïllustreerde weekbaladen als Panorama en de Katholieke Illustratie verschenen. De Nederlandse bevolking zag uitsluitend het beeld van de vredestichtende soldaat en de schade die Indonesische guerilla's aanrichtten.

Na zijn Indische periode werkte Wilmar als reizende fotograaf voor verschillende Spaarnestad bladen. Later vertrok hij naar Amerika waar hij wildlife fotograaf en cameraman werd bij The Walt Disney Company. In 1957 kwam hij bij een treinongeluk in Peru om het leven.

ISBN: 90-6011-928-2
Een stem uit het verleden: herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H. Spoor

40 jaar later.
's Nachts komt de slaap vaak moeilijk, soms niet.
Nu de schaduwen langer worden, lijken herinneringen duidelijker en scherper terug te komen.
Het grote schip dat onder de steeds fellere zon naar de nu verre eilanden voer.
De vreemde oosterse smaak van de rijsttafel in de sprookjesachtige baai van Sabang.
De eerste schoten.
Het schudden van een bed, van iemand die rilde van de koorts.
Het leuke, lieve kindje van de baboe.
Niet begrijpende brieven van thuis.

200.000 mannen en vrouwen, vaak nog jongens en meisjes, die gingen omdat het moest; om het avontuur; en ideaal of om een verlangen naar een andere toekomst. Velen werden ziek, sommigen gewond; stierven of sneuvelden; enkelen gingen naar Australië of Nieuw Zeeland. De meesten keerden terug naar Nederland.

Het gezicht van de man die eenzaam de leiding had, is verrassend scherp.
Van een legercommandant, eigenlijk nog jong; duidelijk intelligent; enigszins peinzend; bijna wijs; vertrouwen wekkend.
Hij stierf of sneuvelde, onverwacht. Eerder en duidelijker zag hij dat veel verkeerd was geweest.
Vragen blijven: Wat was de zin? Wie maakten de grote fouten?
Wat betekent het nog voor de nog levenden?
Hoe kijken ouders, vrouwen en kinderen, nu naar vaak vergeelde foto's van in Indië aan ziekten gestorvenen, gesneuvelden of aan hun verwondingen overledenen?

Naar aanleiding van de opschudding die is ontstaan rond het concept van deel 12 van dr. L. de Jong's standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog, waarin werd gesuggereerd dat door Nederlandse militairen in Indië oorlogsmisdaden zij begaan, heeft professor Bastiaans gezegd: "Er moet een stem uit het veld komen".
Dit boek is zo'n stem uit het veld en wil bijdragen tot een bredere kijk op de bewogen periode van o.a. de beide Politionele Acties.

ISBN: 90.6707.190.0
De Politionele Acties: De strijd om Índië' 1945/1949

Op 17 augustus 1945 proclameerde een aantal Indonesische politieke leiders, onder wie ir. Sukarno, in Jakarta de onafhankelijkheid van de 'Republik Indonesia". Ze gaven daarmee het startsein voor een oorlog die voorgoed een einde zou maken aan de ruim 300-jarige periode waarin de eilanden van de Indische archipel een kolonie waren van Nederland.
In de eerste dagen na die 17e augustus scheurden de bewoners van de oude kolonie overal het blauw van hun Nederlandse vlag en hesen het restant, hun eigen 'rood-en-wit', op huizen, pleinen en openbare gebouwen.
Nederland, dat nog aan het bekomen was van de Tweede Wereldoorlog, kon aanvankelijk slechts toezien. Het miste de kracht, de wapens en de schepen om de vorming en de uitbouw van de Indonesische republiek te verhinderen. Toch was het niet van zins de kolonie zo maar uit handen te geven. In een uiterste krachtsinspanning werd in korte tijd een leger opgebouwd, dat in staat moest worden geacht de grote, maar slecht uitgeruste troepenmacht van de Republiek op de knieën te krijgen.
Op de laatste dag van 1945 gingen de eerste Nederlandse troepen in Jakarta - dat toen nog Batavia heette - aan land. Hun komst leidde een grimmige oorlog in, die zijn climax zou bereiken in de twee 'politionele acties' van juli 1947 en december 1948, en die in totaal vier jaar - tot eind 1949 - zou duren.

ISBN: 90-228-3872-2
Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Paul Bos | Antwoord 15.07.2014 22.06

‘Herinneringen van Appy’ is de biografie van Bert van Regteren, waarin hij o.a. vertelt over zijn marinetijd in Indië. Belangstelling? Zie www.boekenluik.nl

F. Louwers | Antwoord 21.02.2014 18.18

Wie kan mij (te koop of te leen) helpen aan het boek: J. Derks ea, 'Hun geest heeft overwonnen. Gedenkboek 5-11 RI', drukkerij Mercuur Tegelen 1950.

suhendri | Antwoord 23.01.2014 05.14

Ik wil de geschiedenis Paea Nederlandse soldaten die op het hoofdkantoor tjihea.Ik wil mijn grootvader, die is een Nederlandse soldaat circa 1949 sporen

Wiel Niks | Antwoord 25.12.2013 13.17

Informatieve site!
Ben op zoek naar navolgende boeken:
- 5e Esk. Vew.-1e Esk. Paw.1947-1950 / Nijkerk 1950
- Gedenkboek 43e Zelfstandige Verkenningseskadron

Inge van Hofwegen | Antwoord 06.12.2013 15.19

Ik heb een boek te koop uit 1948: Soldaat Overzee.

Het gaat over het leven en werken van de mannen van het KNIL en de Landmacht in Nederlands Indie!!

Bert Deelman | Antwoord 27.11.2013 18.39

Hallo, Mooie site ! Ben op zoek naar boeken van j.j. nortier . O.A. De riviervloot van een landmachtkapitein en De Barre tocht van een Indiaas Bataljon .

Petra Bleijlevens | Antwoord 14.11.2013 15.52

Ik heb een unieke verzameling van 78 boeken over Nederlands Indie te koop. Kinderboeken, fotoboeken etc. Voor interesse petrableijlevens @gmail.com

Marga Brouwer | Antwoord 02.08.2013 18.28

Mijn oom Gerrit Hamstra was ook soldaat in Indië, in de periode 1948-1950. Over zijn leven en zijn diensttijd heb ik een boek geschreven. Marga Brouwer

Dave Kloet | Antwoord 09.02.2013 22.16

wat kosten de boeken?
mijn opa was een KNIL soldaat

Astrid van den Elskamp 08.03.2013 21.06

Hallo Dave, ik weet niet wat de boeken kosten. Het is privebezit en ik verkoop ze dus niet.

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

15.07 | 22:06

‘Herinneringen van Appy’ is de biografie van Bert van Regteren, waarin hij o.a. vertelt over zijn marinetijd in Indië. Belangstelling? Zie www.boekenluik.nl

...
07.07 | 17:51

Ik was in '48 en '49 o.a. oudste officier op marine zeesleepboten en aan boord was de situatie anders dan hier aangegeven werd. Dr.W.S.Vrijlandt. Ltz 2 OC KMR

...
17.05 | 15:54

ik ben op zoek naar mijn broer thuis komst van indee was matroos op schip naar indeien j ohannes martinus de groot geb 20-6-1926 te ammerzoden
met welk schip

...
04.05 | 22:42

ben op zoek naar gegevens over Ruud Braat.
was destijds luitenant bij dienst welzijnszorg.

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE