Palmboom Divisie

Opgericht                                          05-11-1946 te Harderwijk

Onderdeel van                                 D - Divisie "Palmboom"

Vertrek  Indië                                  11-06-1947 a/b "Zuiderkruis"

Aankomst Indië                              10-07-1947 Semarang

Toegevoegd aan                              T.T.C Midden-Java, T.T.C Oost-                                                              Java

Ingedeeld bij                                    B - Divisie, A - Divisie

Actiegebied(en)                             Semarang, Salatiga, Soerabaja,  Djember,
                                                            Banjoewangi, Kediri, Malang, Madioen

Commandant                                   Maj. R.F van Deventer   

Gerepatrieerd                                  01-04-1950 "General Muir"
                                                             24-04-1950 aankomst Rotterdam

Omgekomen                                    4 man

 De A.A.T viel onder de Verpleging en Transportdienst (V.T.D.). De centrale leiding berustte bij het directoraat VTD. De regionale leiding was in handen van een Territoriaal Verpleging en Transportofficier (TVTO), terwijl de leiding bij de eenheden, als brigades, divisies etc. berustte bij de verpleging en transportofficieren (VTO) van de AAT.

32 AAT bestond uit vijf pelotons t.w. 1 stafpeloton, 1 werkplaatspeloton, 2 transportpelotons en 1 verzorgingspeloton. In het stafpeloton waren o.a. ondergebracht, de fourier, betaalmeester, koks, motorordonnansen, administratie en het transpportbureau, waar de transportofficieren alle transporten regelden en ook de verantwoording hadden van de B.O.S.
Het werkplaatspeloton verzorgde alle reparaties en het onderhoud aan de voertuigen. De transportpelotons werden voornamelijk ingezet voor het transport van levensmiddelen, munitie, brandhout, bouwmaterialen, BOS-producten etc. van de Verbruiks en Levensmiddelen magazijnen (V.L.M.n.) naar de aanvullingplaatsen.  Dit werk was beslist niet zonder gevaar. Voortdurend was er de dreiging van sluipschutters of voor mijnen en 'trekbommen'.
Het verzorgingspeloton zorgde voor de verdeling en uitgifte van de week en dagfourage op de aanvullingsplaatsen. Tevens regelde men  de werkzaamheden in de bakkerij, slagerij, B.O.S en munitieopslagplaatsen. 

 Na aankomst te Semarang werd de compagnie gelegerd op de Bodjong. Het verzorgingspeloton werd elders in Semarang gelegerd en ingewerkt door het 2e verz.pel. T-Brigade. Veel tijd om te acclimatiseren werd 32 AAT niet gegund, want veertien dagen na aankomst werd de compagnie, op 21 juli 1947, reeds ingezet bij de 1e politionele actie. Ondanks het gebrek aan ervaring vervulde 32 AAT, ingedeeld bij de verschillende onderdelen van de T-brigade, haar opgedragen taak naar grote tevredenheid.
Na de 1e politionele actie werd 32 AAT gelegerd in Salatiga. Het dagelijkse werk van de compagnie bestond voornamelijk uit het rijden van levensmiddelen en benzine van Semarang naar Salatiga.
Op 4 januari 1948 werd 32 AAT verplaatst naar Oost-Java met o.a. detachementen te Banjoewangi, Djember, Malang en Modjokerto. Het verz.pel bleef achter te  Salatiga onder de hoede van 17 AAT. Ook op Oost-Java bestond het werk uit het vervoer van levensmiddelen, benzine en troepen. Op 1 augustus kreeg 32 AAT aanvulling van het opgeheven 31 AAT.

Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948 werd 32 AAT ingezet bij de opmars van de 4e Infanterie Brigade.
Het verzorgingspeloton 32 AAT te Semarang werd tijdens de 2e politionele actie gelegerd op het vliegveld Magoewo bij Jogjakarta en legde daar een aanvullingsplaats aan. Op 23 december werd het verzorgingspeloton van 32 AAT gelegerd in Jogjakarta.

 Na de actie werd 32 AAT op Oost-Java voornamelijk ingezet op de trajecten Soerabaja - Madioen en Soerabaja - Kediri. Deze route liep aanvankelijk via Malang daar de weg Modjokerto - Kediri nog te gevaarlijk was. en onderhielden zij een busdienst in Soerabaja. Tot aan de repatriëring was 32 AAT actief op oost-Java.

Bron:
www.indie-1947-1950.nl

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Fokko Andringa | Antwoord 25.05.2012 16.14

Buitengewoon boeiend. Ben zelf zoon van ex KNIL-er. geboren in Jakarta 1947. Heb veel verhalen gehoord over wat er zich heeft afgespeeld in periode 45-48.

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

15.07 | 22:06

‘Herinneringen van Appy’ is de biografie van Bert van Regteren, waarin hij o.a. vertelt over zijn marinetijd in Indië. Belangstelling? Zie www.boekenluik.nl

...
07.07 | 17:51

Ik was in '48 en '49 o.a. oudste officier op marine zeesleepboten en aan boord was de situatie anders dan hier aangegeven werd. Dr.W.S.Vrijlandt. Ltz 2 OC KMR

...
17.05 | 15:54

ik ben op zoek naar mijn broer thuis komst van indee was matroos op schip naar indeien j ohannes martinus de groot geb 20-6-1926 te ammerzoden
met welk schip

...
04.05 | 22:42

ben op zoek naar gegevens over Ruud Braat.
was destijds luitenant bij dienst welzijnszorg.

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE